Et pilotprosjekt:

Vindmøllebakken bærekraftig bofellesskap

En moderne boligløsning som ivaretar menneskelige, sosiale
og miljømessige behov på en bærekraftig måte. Bofellesskapet planlegges og utvikles av beboerne sammen med arkitekt og utbygger, og eies av beboerne selv. Pilotprosjektet i Stavanger er basert på Gaining by sharing-modellen. Se kart

Se NRK Rogalands innslag om Vindmøllebakken.

Gaining by sharing

Modellen handler om hvilke individuelle og felles gevinster
vi kan få ved å dele hverdagslivet mer med hverandre. For arkitekter og designere gir modellen ledetråder på hvordan
vi kan utvikle løsninger som gjør deling både naturlig og smart i forhold til beboernes behov og framtidens byutvikling. Mer om modellen kommer etter hvert.

Andre bofellesskap i Skandinavia.

Arkitektmagasinet Pollen har intervjuet ulike mennesker
om hvordan det er å bo i et bofellesskap.

Referanseprosjekter

Sargfabrik i Østerrike og Lange Eng i Danmark er eksempler på hvordan dagens bofellesskap kan fungere. (Sargfabriks nettside er dessverre kun på tysk.)

Har du spørsmål om Vindmøllebakken?

Kontakt Hilde Jensen hos Kruse Smith Eiendom:
907 78 911 / .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Seminaret er støttet av Framtidens byer

Lansering: Gaining by Sharing- en ny boform

Idag lanserer vi den nye websiden til Gaining by Sharing.

Gaining by Sharing er en modell for bofellesskap, beregnet på det kommersielle boligmarkedet.

I tillegg til fokus på energieffektivisering, trenger vi bevissthet om hvordan vi omgås våre ressurser totalt sett. Både som medmennesker og i samspill med våre omgivelser.

Kollektive boformer kan bidra til å spare ressurser i produksjon, drift og bruk av boligene. Gjennom deling av arealer, funksjoner, utstyr og tjenester kan fellesskapet utløse og støtte nye vaner hos hverandre.

For mer informasjon: Gainingbysharing.no

Reguleringsplan sendt inn

Reguleringsplanen er nå sendt inn, og beboerprosess vil starte opp igjen når planen er 1.gangs behandlet. 

I nyhetsbrevet for Februar kan du finne mer informasjon. 

For å tilmelde deg nyhetsbrev, ta kontakt med: 

.(JavaScript must be enabled to view this email address)