Et pilotprosjekt:

Vindmøllebakken bærekraftig bofellesskap

En moderne boligløsning som ivaretar menneskelige, sosiale
og miljømessige behov på en bærekraftig måte. Bofellesskapet planlegges og utvikles av beboerne sammen med arkitekt og utbygger, og eies av beboerne selv. Pilotprosjektet i Stavanger er basert på Gaining by sharing-modellen. Se kart

Se NRK Rogalands innslag om Vindmøllebakken.

Gaining by sharing

Modellen handler om hvilke individuelle og felles gevinster
vi kan få ved å dele hverdagslivet mer med hverandre. For arkitekter og designere gir modellen ledetråder på hvordan
vi kan utvikle løsninger som gjør deling både naturlig og smart i forhold til beboernes behov og framtidens byutvikling. Mer om modellen kommer etter hvert.

Andre bofellesskap i Skandinavia.

Arkitektmagasinet Pollen har intervjuet ulike mennesker
om hvordan det er å bo i et bofellesskap.

Referanseprosjekter

Sargfabrik i Østerrike og Lange Eng i Danmark er eksempler på hvordan dagens bofellesskap kan fungere. (Sargfabriks nettside er dessverre kun på tysk.)

Har du spørsmål om Vindmøllebakken?

Kontakt Hilde Jensen hos Kruse Smith Eiendom:
907 78 911 / hilde.jensen@kruse-smith.no.

Seminaret er støttet av Framtidens byer

Vindmøllebakken godkjent som pilotprosjekt i Framtidens byer

Et viktig kvalitetsstempel og en stor anerkjennelse av prosjektet: Vindmøllebakken er godkjent som pilotprosjekt for Framtidens bygg, en satsning med mål om halvering av klimagassutslippene. Les mer om tildelingen hos Norske arkitekters landsforbund.

Ut av eneboligene - inn i kollektivet

Norges største uavhengige byggmagasin har skrevet om Vindmøllebakken. Les artikkelen.